Valtiopaivaasia HE 259/1998

HE 259/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan ehdoista annetun lain ja Suomen Pankista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan ehdoista annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä maksujärjestelmän ehdoista)

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1003/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki Suomen Pankista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

*)

Säädöskokoelma
1004/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan ehdoista annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä maksujärjestelmän ehdoista)

2) Laki Suomen Pankista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.11.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 33/1998 vp
Valmistunut

27.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 154/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1998 Päättynyt PTK 155/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1998 Päättynyt PTK 157/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 159/1998
Huomautus

*) Laki tulee voimaan Suomen Pankista annetun lain (214/98) 31 §:ssä säädettynä ajankohtana

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1998