Valtiopaivaasia HE 26/1992

HE 26/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki sotilasvammalain muuttamisesta

Vahvistettu

05.06.1992

Voimaantulo

01.07.1992

Säädöskokoelma
494/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sotilasvammalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.03.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Mäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.03.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

973

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.03.1992 Päättynyt PTK 29/1992 1041

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 4/1992 vp
Valmistunut

09.04.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.04.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 39/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.1992 Päättynyt PTK 40/1992 1417

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1992 Päättynyt PTK 41/1992 1420
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.1992 Päättynyt PTK 48/1992 1551

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.05.1992

​​​​