Valtiopaivaasia HE 26/1993

HE 26/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi joustavaa eläkeikäjärjestelmää koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi

Päätökset

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
559/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
560/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
561/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
562/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
563/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
564/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki työttömyysturvalain 4 ja 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
565/1993
Päätös

Hyväksytty

8) Laki velvoitetyön poikkeuksellisesta huomioon ottamisesta työeläketurvassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
566/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

3) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta

4) Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

5) Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

6) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

7) Laki työttömyysturvalain 4 ja 23 §:n muuttamisesta

8) Laki velvoitetyön poikkeuksellisesta huomioon ottamisesta työeläketurvassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.04.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.04.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

848

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.1993 Pp 16.4. PTK 36/1993 889
16.04.1993 Päättynyt PTK 38/1993 915

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/1993 vp
Valmistunut

09.06.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 10/1993 vp
Valmistunut

28.05.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 77/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 78/1993 1869

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1993 Päättynyt PTK 80/1993 1891 1-9
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.06.1993 Pp seuraavaan ist. PTK 87/1993 2090 6, 7
22.06.1993 Päättynyt PTK 88/1993 2113 8

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § VJ 66 § 7 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot