Valtiopaivaasia HE 26/1994

HE 26/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontimaksulain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki tuontimaksulain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.1994

Voimaantulo

15.06.1994

Säädöskokoelma
445/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuontimaksulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.03.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Juvonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.03.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

319

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.03.1994 Päättynyt PTK 21/1994 459

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 16/1994 vp
Valmistunut

10.05.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 41/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.05.1994 Päättynyt PTK 44/1994 1170

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.05.1994 Päättynyt PTK 45/1994 1175 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.1994 Päättynyt PTK 47/1994 1238

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.06.1994

​​​​