Valtiopaivaasia HE 26/1995

HE 26/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

1) Laki merilain muuttamisesta

Vahvistettu

13.10.1995

Voimaantulo

24.11.1996

Säädöskokoelma
421/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

13.10.1995

Voimaantulo

24.11.1996

Säädöskokoelma
422/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki merilain muuttamisesta

2) Laki aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.05.1995

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Eriksson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

555

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995 629

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 4/1995 vp
Valmistunut

21.09.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 5/1995 vp
Valmistunut

15.09.1995

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.09.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 63/1995 1608

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 64/1995 1622
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995 1656

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.10.1995

​​​​