HE 26/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki merilain muuttamisesta

Vahvistettu

13.10.1995

Voimaantulo

24.11.1996

Säädöskokoelma
421/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

13.10.1995

Voimaantulo

24.11.1996

Säädöskokoelma
422/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki merilain muuttamisesta

2) Laki aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Eriksson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

555

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

629

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 4/1995 vp
Valmistunut

21.09.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.09.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 63/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 64/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1622

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1656

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.10.1995

Vastaus
EV 47/1995 vp