HE 26/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle peitellyn osingon verotusta koskevien säännösten uudistamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1998

Voimaantulo

01.07.1998

Säädöskokoelma
470/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki tuloverolain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1998

Voimaantulo

01.07.1998

Säädöskokoelma
471/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1998

Voimaantulo

01.07.1998

Säädöskokoelma
472/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n muuttamisesta

2) Laki tuloverolain 16 §:n muuttamisesta

3) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.04.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.04.1998 Päättynyt PTK 49/1998
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 13/1998 vp
Valmistunut

04.06.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 78/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1998 Päättynyt PTK 80/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1998 Päättynyt PTK 82/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1998 Päättynyt PTK 91/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1998

Vastaus
EV 66/1998 vp