Valtiopaivaasia HE 26/2003

HE 26/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Konkurssilaki

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
120/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
121/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
122/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
123/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken Kööpenhaminassa 7 päivänä marraskuuta 1933 tehdyn, konkurssia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
124/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ulosottolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
125/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki passilain 9 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
126/2004
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kauppakaaren 10 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
127/2004
Päätös

Hyväksytty

9. Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
128/2004
Päätös

Hyväksytty

10. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
129/2004
Päätös

Hyväksytty

11. Laki autokiinnityslain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
130/2004
Päätös

Hyväksytty

12. Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
131/2004
Päätös

Hyväksytty

13. Laki kaupparekisterilain 19 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

14. Laki kiinnitysluottopankkilain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
132/2004
Päätös

Hyväksytty

15. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
133/2004
Päätös

Hyväksytty

16. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
134/2004
Päätös

Hyväksytty

17. Laki palkkaturvalain 7 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
135/2004
Päätös

Hyväksytty

18. Laki merimiesten palkkaturvalain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
136/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Konkurssilaki

2. Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain muuttamisesta

3. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

4. Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta

5. Laki Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken Kööpenhaminassa 7 päivänä marraskuuta 1933 tehdyn, konkurssia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n kumoamisesta

6. Laki ulosottolain muuttamisesta

7. Laki passilain 9 ja 16 §:n muuttamisesta

8. Laki kauppakaaren 10 luvun 2 §:n muuttamisesta

9. Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 23 §:n muuttamisesta

10. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

11. Laki autokiinnityslain 15 §:n muuttamisesta

12. Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain 1 §:n muuttamisesta

13. Laki kaupparekisterilain 19 §:n muuttamisesta

14. Laki kiinnitysluottopankkilain 17 §:n muuttamisesta

15. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

16. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

17. Laki palkkaturvalain 7 ja 11 §:n muuttamisesta

18. Laki merimiesten palkkaturvalain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.06.2003

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lehtimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.06.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2003 Päättynyt PTK 41/2003 10
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 6/2003 vp
Valmistunut

03.12.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-12. ja 14.-18. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 13. lakiehdotus hylätään, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 13/2003 vp
Valmistunut

12.11.2003

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 15/2003 vp
Valmistunut

07.11.2003

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 104/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2003 Päättynyt PTK 105/2003 8
Päätös

1.-12. ja 14.-18. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 13. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2003 Päättynyt PTK 108/2003 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.-12. ja 14.-18. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 13. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.02.2004