Valtiopaivaasia HE 26/2009

HE 26/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
564/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.03.2009

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Johtaja Sirén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2009 Päättynyt PTK 35/2009 3
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 6/2009 vp
Valmistunut

10.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään 4 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 13/2009 vp
Valmistunut

15.05.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2009 Päättynyt PTK 66/2009 8 43-48
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2009 Keskeytetty PTK 68/2009 14
16.06.2009 Päättynyt PTK 69/2009 4 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.2009

​​​​