HE 260/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rehulaiksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Rehulaiksi

Vahvistettu

26.02.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
234/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Rehulaiksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Teirikko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3964

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.10.1992 Päättynyt PTK 136/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4034

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 26/1992 vp
Valmistunut

10.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 174/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.1992 Päättynyt PTK 176/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1992 Päättynyt PTK 177/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5257

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1992 Päättynyt PTK 185/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5521

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.01.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1