Valtiopaivaasia HE 260/1994

HE 260/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sokerilain, kotimaisesta tärkkelystuotannosta annetun lain ja kotimaisesta öljykasvituotannosta annetun lain muuttamisesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

1) Laki sokerilain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

14.12.1994

Säädöskokoelma
1096/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kotimaisesta tärkkelystuotannosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

14.12.1994

Säädöskokoelma
1097/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kotimaisesta öljykasvituotannosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

14.12.1994

Säädöskokoelma
1098/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sokerilain muuttamisesta

2) Laki kotimaisesta tärkkelystuotannosta annetun lain muuttamisesta

3) Laki kotimaisesta öljykasvituotannosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.10.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Laurila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3393

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.1994 Päättynyt PTK 102/1994 3434

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 27/1994 vp
Valmistunut

27.10.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 105/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.1994 Päättynyt PTK 106/1994 3533

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 112/1994 4589
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 5171

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.1994

​​​​