Valtiopaivaasia HE 260/1996

HE 260/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
778/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.01.1997

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Poliisiylitarkastaja Laine

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.1997 Poistettu PTK 4/1997
11.02.1997 Päättynyt PTK 6/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 13/1997 vp
Valmistunut

13.06.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 6/1997 vp
Valmistunut

12.06.1997

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 4/1997 vp
Valmistunut

18.04.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 91/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1997 Päättynyt PTK 92/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1997 Päättynyt PTK 93/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.1997 Päättynyt PTK 96/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 3

​​​​