HE 261/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden Autorekisterikeskusta koskevien säännösten muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

15.01.1993

Säädöskokoelma
7/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

15.01.1993

Säädöskokoelma
8/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

15.01.1993

Säädöskokoelma
11/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki ulosottotoimesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

15.01.1993

Säädöskokoelma
13/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

2) Laki liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun lain muuttamisesta

4) Laki ulosottotoimesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Lampinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4036

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1992 Päättynyt PTK 138/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4186

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 9/1992 vp
Valmistunut

03.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 169/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1992 Päättynyt PTK 173/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5012

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1992 Päättynyt PTK 177/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5223

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.1992