Valtiopaivaasia HE 261/1993

HE 261/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain 1 a ja 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain 1 a ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1142/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain 1 a ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.1993

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Virkkunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.11.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3785

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 130/1993 3816

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 43/1993 vp
Valmistunut

11.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 137/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 138/1993 4083

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 139/1993 4090
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1993 Päättynyt PTK 142/1993 4154

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.11.1993