Valtiopaivaasia HE 261/1994

HE 261/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimenpiteistä Suomen merenkulun turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki toimenpiteistä Suomen merenkulun turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1361/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki toimenpiteistä Suomen merenkulun turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.10.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Kurki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3393

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.1994 Päättynyt PTK 102/1994 3434

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 13/1994 vp
Valmistunut

11.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994 5270

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 125/1994 5285
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994 5414

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1994

​​​​