Valtiopaivaasia HE 261/1996

HE 261/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Pankista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki Suomen Pankista

Vahvistettu

24.07.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
719/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rahalain 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3) Laki valuuttalain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
720/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
721/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
722/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Pankista

2) Laki rahalain 4 §:n muuttamisesta

3) Laki valuuttalain 6 §:n muuttamisesta

4) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

5) Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.01.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Laajanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.1997 Poistettu PTK 4/1997
11.02.1997 Poistettu PTK 6/1997
14.02.1997 Keskeytynyt PTK 9/1997
18.02.1997 Päättynyt PTK 10/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 17/1997 vp
Valmistunut

09.06.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 5/1997 vp
Valmistunut

17.04.1997

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 3/1997 vp
Valmistunut

24.04.1997

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 83/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1997 Päättynyt PTK 84/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1997 Päättynyt PTK 85/1997
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

2. lakiehdotus hylätty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.1997 Päättynyt PTK 90/1997 2

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 66 § (PeVL) 2) VJ 67 § (PeVL) 3-5) VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1

​​​​