Valtiopaivaasia HE 261/1998

HE 261/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 17 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki perusopetuslain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1188/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki perusopetuslain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.11.1998

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Linna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 15/1998 vp
Valmistunut

26.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 153/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1998 Päättynyt PTK 155/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 159/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1998

​​​​