HE 262/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain 29 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki merilain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
153/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki merilain 29 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Kurki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4033

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1992 Päättynyt PTK 138/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4186

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 10/1992 vp
Valmistunut

03.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 169/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1992 Päättynyt PTK 173/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5012

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1992 Päättynyt PTK 177/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5223

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.1992