Valtiopaivaasia HE 262/1994

HE 262/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
137/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.10.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Perko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3393

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994 3526

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 19/1994 vp
Valmistunut

09.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 145/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994 5909

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1994 Päättynyt PTK 147/1994 5940
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 160/1994 6139

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1994

Asiasanat

​​​​