Valtiopaivaasia HE 263/1996

HE 263/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yliopistolaiksi ja laiksi yliopistolain voimaanpanosta

Päätökset

1) Yliopistolaki

Vahvistettu

27.06.1997

Voimaantulo

01.08.1998

Säädöskokoelma
645/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki yliopistolain voimaanpanosta

Vahvistettu

27.06.1997

Voimaantulo

01.08.1997

Säädöskokoelma
646/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Yliopistolaki

2) Laki yliopistolain voimaanpanosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.01.1997

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Linna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.1997 Poistettu PTK 4/1997
11.02.1997 Päättynyt PTK 6/1997

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 9/1997 vp
Valmistunut

04.06.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 3/1997 vp
Valmistunut

21.03.1997

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 83/1997 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1997 Päättynyt PTK 86/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1997 Päättynyt PTK 87/1997 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1997 Poistettu PTK 92/1997
16.06.1997 Päättynyt PTK 93/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 2

​​​​