Valtiopaivaasia HE 263/1998

HE 263/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

Velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1098/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.11.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 21/1998 vp
Valmistunut

09.12.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 162/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1998 Päättynyt PTK 165/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1998 Päättynyt PTK 166/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1998 Päättynyt PTK 171/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.1998

​​​​