Valtiopaivaasia HE 264/1992

HE 264/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon keskushallinnon uudelleenjärjestämistä sekä terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus HE/ETA (StVM 38/1992)

Päätökset

1) Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1073/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1074/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1075/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1076/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki vastavuoroisesta sairaan- ja terveydenhoidosta rajaseudulla annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1077/1992
Päätös

Hyväksytty

6) Laki hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1078/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1079/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki hierojan toimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1080/1992
Päätös

Hyväksytty

9) Laki optikon toimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1081/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

10) Laki proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1082/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

11) Laki steriloimislain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1083/1992
Päätös

Hyväksytty

12) Laki kastroimislain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1084/1992
Päätös

Hyväksytty

13) Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1085/1992
Päätös

Hyväksytty

14) Laki mielenterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1086/1992
Päätös

Hyväksytty

15) Laki ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1087/1992
Päätös

Hyväksytty

16) Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1088/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

17) Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1089/1992
Päätös

Hyväksytty

18) Laki sosiaalihuoltolain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1090/1992
Päätös

Hyväksytty

19) Laki kansanterveyslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1091/1992
Päätös

Hyväksytty

20) Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1092/1992
Päätös

Hyväksytty

21) Laki erikoissairaanhoitolain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1093/1992
Päätös

Hyväksytty

22) Laki valtion mielisairaaloista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1094/1992
Päätös

Hyväksytty

23) Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1095/1992
Päätös

Hyväksytty

24) Laki sairaanhoitotarvikelain (väliaikaisesta, StVM 38/1992) muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1096/1992
Päätös

Hyväksytty

25) Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1097/1992
Päätös

Hyväksytty

26) Laki sairausvakuutuslain 50 ja 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1098/1992
Päätös

Hyväksytty

27) Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1099/1992
Päätös

Hyväksytty

28) Laki äitiysavustuslain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1100/1992
Päätös

Hyväksytty

29) Laki lapseksiottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1101/1992
Päätös

Hyväksytty

30) Laki säteilylain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1102/1992
Päätös

Hyväksytty

31) Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1103/1992
Päätös

Hyväksytty

32) Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1104/1992
Päätös

Hyväksytty

33) Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1105/1992
Päätös

Hyväksytty

34) Laki tartuntatautilain 7 §:n 2 momentin ja 26 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1106/1992
Päätös

Hyväksytty

35) Laki lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 6:§ väliaikaisesta muuttamisesta (StVM 38/1992)

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1107/1992
Päätös

Hyväksytty

36) Laki lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 6 ja 6 a §:n muuttamisesta (StVM 38/1992)

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1108/1992
Päätös

Hyväksytty

37) Laki hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (StVM 38/1992)

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1109/1992
Päätös

Hyväksytty

38) Laki hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 6 ja 6 a §:n muuttamisesta (StVM 38/1992)

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1110/1992
Päätös

Hyväksytty

39) Laki hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain 1 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta (StVM 38/1992)

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
1111/1992
Päätös

Hyväksytty

40) Laki hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta (StVM 38/1992)

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1112/1992
Päätös

Hyväksytty

41) Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (StVM 38/1992)

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1113/1992
Päätös

Hyväksytty

42) Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta (StVM 38/1992)

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1114/1992
Päätös

Hyväksytty

43) Laki optikon toimen harjoittamisesta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (StVM 38/1992)

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1115/1992
Päätös

Hyväksytty

44) Laki optikon toimen harjoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (StVM 38/1992)

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1116/1992
Päätös

Hyväksytty

45) Laki proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (StVM 38/1992)

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
1117/1992
Päätös

Hyväksytty

46) Laki proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (StVM 38/1992)

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1118/1992
Päätös

Hyväksytty

47) Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta (StVM 38/1992)

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1119/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta

2) Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta

3) Laki lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

4) Laki hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

5) Laki vastavuoroisesta sairaan- ja terveydenhoidosta rajaseudulla annetun lain 3 §:n muuttamisesta

6) Laki hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

7) Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

8) Laki hierojan toimesta annetun lain muuttamisesta

9) Laki optikon toimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

10) Laki proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

11) Laki steriloimislain muuttamisesta

12) Laki kastroimislain muuttamisesta

13) Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

14) Laki mielenterveyslain muuttamisesta

15) Laki ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun lain muuttamisesta

16) Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

17) Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

18) Laki sosiaalihuoltolain 4 §:n muuttamisesta

19) Laki kansanterveyslain 4 §:n muuttamisesta

20) Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta

21) Laki erikoissairaanhoitolain 5 §:n muuttamisesta

22) Laki valtion mielisairaaloista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

23) Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

24) Laki sairaanhoitotarvikelain (väliaikaisesta, StVM 38/1992) muuttamisesta

25) Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

26) Laki sairausvakuutuslain 50 ja 52 §:n muuttamisesta

27) Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

28) Laki äitiysavustuslain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

29) Laki lapseksiottamisesta annetun lain muuttamisesta

30) Laki säteilylain muuttamisesta

31) Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

32) Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

33) Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

34) Laki tartuntatautilain 7 §:n 2 momentin ja 26 §:n kumoamisesta

35) Laki lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 6:§ väliaikaisesta muuttamisesta (StVM 38/1992)

36) Laki lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 6 ja 6 a §:n muuttamisesta (StVM 38/1992)

37) Laki hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (StVM 38/1992)

38) Laki hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 6 ja 6 a §:n muuttamisesta (StVM 38/1992)

39) Laki hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain 1 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta (StVM 38/1992)

40) Laki hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta (StVM 38/1992)

41) Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (StVM 38/1992)

42) Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta (StVM 38/1992)

43) Laki optikon toimen harjoittamisesta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (StVM 38/1992)

44) Laki optikon toimen harjoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (StVM 38/1992)

45) Laki proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (StVM 38/1992)

46) Laki proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (StVM 38/1992)

47) Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta (StVM 38/1992)

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Leppo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3964

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.10.1992 Päättynyt PTK 136/1992 4034

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 38/1992 vp
Valmistunut

04.11.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 143/1992 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.1992 Päättynyt PTK 145/1992 4409

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1992 Päättynyt PTK 146/1992 4414
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1992 Päättynyt PTK 150/1992 4482

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.11.1992