HE 264/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1290/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Salonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.11.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3834

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.1993 Päättynyt PTK 132/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3948

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 38/1993 vp
Valmistunut

16.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 140/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.1993 Päättynyt PTK 142/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1993 Päättynyt PTK 145/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4333

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1993 Päättynyt PTK 152/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4544

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1993

Asiasanat