Valtiopaivaasia HE 264/1994

HE 264/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kirjanpitolain muuttamisesta

Päätökset

Kirjanpitolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1526/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Kirjanpitolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.10.1994

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pitkänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3393

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994 3526

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 41/1994 vp
Valmistunut

07.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 6/1994 vp
Valmistunut

24.11.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 141/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1994 Päättynyt PTK 142/1994 5806

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1994 Päättynyt PTK 143/1994 5866
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994 5904

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.1994

Asiasanat

​​​​