Valtiopaivaasia HE 264/1996

HE 264/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion riskipääomatakuista annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion pääomatakuista)

Päätökset

1) Laki valtion riskipääomatakuista annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion pääomatakuista)

Vahvistettu

17.10.1997

Voimaantulo

01.11.1997

Säädöskokoelma
929/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion riskipääomatakuista annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion pääomatakuista)

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.01.1997

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Teollisuusneuvos Virkkunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.1997 Poistettu PTK 4/1997
11.02.1997 Päättynyt PTK 6/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 18/1997 vp
Valmistunut

19.09.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.09.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 112/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.1997 Päättynyt PTK 114/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.1997 Päättynyt PTK 115/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.1997 Päättynyt PTK 116/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.09.1997

​​​​