Valtiopaivaasia HE 264/1998

HE 264/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki autoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

15.01.1999

Säädöskokoelma
1160/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki autoverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.11.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kuitunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 64/1998 vp
Valmistunut

14.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 171/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1998 Päättynyt PTK 172/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1998 Keskeytynyt PTK 173/1998
15.12.1998 Päättynyt PTK 174/1998 8-10
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.1998 Poistettu PTK 177/1998
18.12.1998 Päättynyt PTK 179/1998 134

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​