Valtiopaivaasia HE 264/2002

HE 264/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä

Päätökset

1. Laki vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä

Vahvistettu

21.02.2003

Voimaantulo

01.05.2003

Säädöskokoelma
141/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.12.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Merikalla

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.12.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.01.2003 Poistettu PTK 173/2002 7
07.01.2003 Päättynyt PTK 174/2002 4
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 25/2002 vp
Valmistunut

10.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 178/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.01.2003 Päättynyt PTK 179/2002 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.01.2003 Päättynyt PTK 183/2002 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.02.2003

​​​​