Valtiopaivaasia HE 265/1992

HE 265/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siirtymämaksusta muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi ja laiksi työntekijäin eläkelain 12 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki siirtymämaksusta muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1341/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työntekijäin eläkelain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1342/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki siirtymämaksusta muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi

2) Laki työntekijäin eläkelain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4033

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1992 Päättynyt PTK 138/1992 4186

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 42/1992 vp
Valmistunut

18.11.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 24/1992 vp
Valmistunut

18.11.1992

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1992 Poistettu PTK 157/1992 4671
24.11.1992 Päättynyt PTK 158/1992 4681

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 159/1992 4718
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1992 Päättynyt PTK 161/1992 4749

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1992