Valtiopaivaasia HE 265/1996

HE 265/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.05.1997

Voimaantulo

15.06.1997

Säädöskokoelma
504/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.01.1997

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ympäristöneuvos Pahkala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.1997 Poistettu PTK 4/1997
11.02.1997 Päättynyt PTK 6/1997

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 2/1997 vp
Valmistunut

25.02.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 1/1997 vp
Valmistunut

21.02.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.02.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 17/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.02.1997 Päättynyt PTK 19/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.1997 Päättynyt PTK 20/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.03.1997 Päättynyt PTK 23/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.03.1997

Asiasanat