Valtiopaivaasia HE 265/1998

HE 265/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1161/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.11.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kuitunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 62/1998 vp
Valmistunut

11.12.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 168/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.1998 Päättynyt PTK 169/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.1998 Keskeytynyt PTK 170/1998
15.12.1998 Päättynyt PTK 174/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.1998 Poistettu PTK 177/1998
18.12.1998 Päättynyt PTK 179/1998 133

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​