Valtiopaivaasia HE 265/2006

HE 265/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2007 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 122/2006 vp) täydentämisestä

(Budjetti 2007, täydentäminen )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2007

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1193/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2007

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.11.2006

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Apulaisbudjettipäällikkö Sovala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2006 Päättynyt PTK 118/2006 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 41/2006 vp
Valmistunut

08.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2007 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti edellä todetuin muutoksin, että edellä ehdotetut lausumat 1-13 hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 106, 317, 463, 769, 774, 895, 956, 984 ja 1128/2006 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-105, 107-316, 318-462, 464-768, 770-773, 775-894, 896-955, 957-983, 985-1127 ja 1129-1580 /2006 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.12.2006 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2006 Keskeytetty PTK 132/2006 3
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt.Pääluokat 21-22 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Pääluokka 23 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.2006 Keskeytetty PTK 133/2006 1 1-2
Huomautus

Pääluokka 23 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.Pääluokat 24-27 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2006 Keskeytetty PTK 134/2006 1 1-68
Huomautus

Pääluokat 24-27 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 28 ja 29 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2006 Keskeytetty PTK 135/2006 1
Huomautus

Pääluokat 31, 33 ja 34 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2006 Keskeytetty PTK 136/2006 2 2-159
Huomautus

Pääluokat 28-29 ja 34 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 30 ja 32 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.2006 Päättynyt PTK 137/2006 1 1-159, 161-204, 206-450
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 137/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Huomautus

Pääluokat 30-33 ja 35-37 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Osastot: 11-13 ja 15: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Yksityiskohtaiset perustelut ja yleisperustelut hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 122/2006 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

21.12.2006

Kirjelmä
EK 45/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot