Valtiopaivaasia HE 267/1992

HE 267/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi panttilainauslaitoksista ja laiksi pankkitarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki panttilainauslaitoksista

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1353/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki pankkitarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1354/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki panttilainauslaitoksista

2) Laki pankkitarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.11.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4436

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1992 Päättynyt PTK 150/1992 4493

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 53/1992 vp
Valmistunut

01.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 164/1992 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1992 Poistettu PTK 165/1992 4869
03.12.1992 Päättynyt PTK 167/1992 4897

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1992 Päättynyt PTK 169/1992 4907
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992 4972

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1992

​​​​