HE 267/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi panttilainauslaitoksista ja laiksi pankkitarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki panttilainauslaitoksista

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1353/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki pankkitarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1354/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki panttilainauslaitoksista

2) Laki pankkitarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4436

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.1992 Päättynyt PTK 150/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4493

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 53/1992 vp
Valmistunut

01.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 164/1992 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1992 Poistettu PTK 165/1992
03.12.1992 Päättynyt PTK 167/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1992 Päättynyt PTK 169/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4907

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4972

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1992