Valtiopaivaasia HE 268/1994

HE 268/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1995, vuodelta 1995 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta ja työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1995

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1321/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki vuodelta 1995 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1322/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1323/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1995

2) Laki vuodelta 1995 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta

3) Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.10.1994

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3393

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.1994 Päättynyt PTK 102/1994 3434

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 34/1994 vp
Valmistunut

23.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994 5421

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1994 Keskeytynyt PTK 131/1994 5439
29.11.1994 Päättynyt PTK 132/1994 5460 7
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1994 Päättynyt PTK 137/1994 5623

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

​​​​