HE 269/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1014/1993
Päätös

Hyv. kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3960

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 135/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4021

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 18/1993 vp
Valmistunut

11.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 137/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 138/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 139/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4087

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.1993 Päättynyt PTK 142/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4143

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.1993