Valtiopaivaasia HE 269/1998

HE 269/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumistukilain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki asumistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.02.1999

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
195/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asumistukilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.11.1998

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kärkkäinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 10/1998 vp
Valmistunut

26.01.1999

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 191/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.01.1999 Päättynyt PTK 193/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.01.1999 Päättynyt PTK 194/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1999 Päättynyt PTK 196/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1999

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 1

Asiasanat

​​​​