Valtiopaivaasia HE 269/2002

HE 269/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yhdenvertaisuuden turvaamisesta

2. Laki vähemmistövaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

3. Laki työsopimuslain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

4. Laki merimieslain 15 §:n muuttamisesta

5. Laki valtion virkamieslain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.12.2002

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.12.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.01.2003 Poistettu PTK 173/2002 11
07.01.2003 Päättynyt PTK 174/2002 8
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Lausunnot

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 24/2002 vp
Valmistunut

28.01.2003

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

12.03.2003

Kirjelmä
EK 49/2002 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​