HE 269/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen sopimus Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä

Asetuksen voimaantulo

19.03.2007

Säädöskokoelma
261/2007
Sopimussarja
18/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen sopimus Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Potila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.12.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2006 Päättynyt PTK 126/2006
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

32

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 14/2006 vp
Valmistunut

16.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Tukholmassa 18 päivänä joulukuuta 2006 Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen, joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 143/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.01.2007 Päättynyt PTK 144/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.01.2007

Vastaus
EV 271/2006 vp