Valtiopaivaasia HE 27/1993

HE 27/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle äitiysavustuslaiksi

Päätökset

Äitiysavustuslaiksi

Vahvistettu

28.05.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
477/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Äitiysavustuslaiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.04.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kosonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.04.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

848

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.1993 Päättynyt PTK 36/1993 894

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/1993 vp
Valmistunut

22.04.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.04.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 44/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.04.1993 Päättynyt PTK 46/1993 1107

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.05.1993 Päättynyt PTK 48/1993 1127
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.1993 Päättynyt PTK 51/1993 1262

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.05.1993

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​