Valtiopaivaasia HE 27/1994

HE 27/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.1994

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
400/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.03.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Lindqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.03.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

319

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.03.1994 Päättynyt PTK 21/1994 459

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 13/1994 vp
Valmistunut

22.04.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 1/1994 vp
Valmistunut

12.04.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 33/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.04.1994 Päättynyt PTK 35/1994 865

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.05.1994 Poistettu PTK 36/1994 880
06.05.1994 Päättynyt PTK 39/1994 1008
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994 1050 11

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.05.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1