Valtiopaivaasia HE 27/1995

HE 27/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 8 ja 12 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 8 ja 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
895/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 8 ja 12 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.05.1995

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Teollisuusneuvos Vesa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

555

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.1995 Päättynyt PTK 24/1995 588

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 6/1995 vp
Valmistunut

09.06.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 1/1995 vp
Valmistunut

07.06.1995

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 36/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.1995 Päättynyt PTK 37/1995 920

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1995 Päättynyt PTK 41/1995 996
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.1995 Päättynyt PTK 44/1995 1046 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.1995

​​​​