Valtiopaivaasia HE 27/1998

HE 27/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja tuloverolain 114 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1998

Voimaantulo

01.07.1998

Säädöskokoelma
473/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki tuloverolain 114 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1998

Voimaantulo

01.07.1998

Säädöskokoelma
474/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki tuloverolain 114 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.04.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.04.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.04.1998 Päättynyt PTK 49/1998
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 14/1998 vp
Valmistunut

04.06.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 78/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1998 Päättynyt PTK 80/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1998 Keskeytynyt PTK 82/1998
10.06.1998 Päättynyt PTK 83/1998 3, 4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1998 Päättynyt PTK 91/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot