Valtiopaivaasia HE 27/1999

HE 27/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta

Päätös

Hyväksytty

3. Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta

3. Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.06.1999

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.06.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.09.1999 Päättynyt PTK 42/1999 6
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/2001 vp
Valmistunut

09.02.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.02.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 10/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.02.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.02.2001 Keskeytetty PTK 11/2001 2
21.02.2001 Päättynyt PTK 12/2001 2 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.02.2001 Päättynyt PTK 16/2001 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Huomautus

Tasavallan presidentti jätti lait vahvistamatta (Hallituksen kirjelmä 27.04.2001)

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.03.2001

Vastaus
EV 6/2001 vp

Asian jatkokäsittely

vp

​​​​