Valtiopaivaasia HE 27/2000

HE 27/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 ja 6 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.06.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
533/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.06.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
534/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.06.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
535/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

2. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.04.2000

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Nummela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.2000 Päättynyt PTK 56/2000 5
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 9/2000 vp
Valmistunut

17.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.5.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.2000 Päättynyt PTK 70/2000 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.05.2000 Päättynyt PTK 73/2000 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.2000

​​​​