Valtiopaivaasia HE 27/2001

HE 27/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta

(Lisäbudjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2001

Voimaantulo

01.07.2001

Säädöskokoelma
575/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.04.2001

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.04.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.2001 Päättynyt PTK 41/2001 7
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 7/2001 vp
Valmistunut

05.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, sekä että lakialoitteeseen LA 46/1999 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 71/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 6.6.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.06.2001 Päättynyt PTK 72/2001 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2001 Päättynyt PTK 76/2001 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.2001

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​