Valtiopaivaasia HE 27/2005

HE 27/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verohallintolain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki verohallintolain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2005

Voimaantulo

01.06.2005

Säädöskokoelma
332/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki verohallintolain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.04.2005

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.04.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.04.2005 Päättynyt PTK 37/2005 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 8/2005 vp
Valmistunut

29.04.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 49/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.05.2005 Päättynyt PTK 50/2005 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.05.2005 Keskeytetty PTK 51/2005 2
11.05.2005 Päättynyt PTK 52/2005 1 1, 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.05.2005