Valtiopaivaasia HE 270/2006

HE 270/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2006 kolmanneksi lisätalousarvioksi

(Kolmas lisäbudjetti 2006 )

1. Vuoden 2006 III lisätalousarvio

Voimaantulo

22.12.2006

Säädöskokoelma
1189/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2006 III lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.12.2006

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2006 Päättynyt PTK 130/2006 4
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 43/2006 vp
Valmistunut

15.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus vuoden 2006 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena ja että lisätalousarviota sovelletaan 22 päivästä joulukuuta 2006 alkaen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.12.2006 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.2006 Päättynyt PTK 137/2006 2
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

21.12.2006

Kirjelmä
EK 46/2006 vp

​​​​