Valtiopaivaasia HE 271/1992

HE 271/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennuslain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1439/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rakennuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.11.1992

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Roman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4412

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1992 Päättynyt PTK 148/1992 4444

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 9/1992 vp
Valmistunut

19.11.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1992 Poistettu PTK 157/1992 4671
24.11.1992 Päättynyt PTK 158/1992 4686

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 159/1992 4720
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1992 Päättynyt PTK 161/1992 4750

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1992

​​​​