HE 271/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.02.1995

Säädöskokoelma
101/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Peltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3393

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3526

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 39/1994 vp
Valmistunut

02.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1994 Päättynyt PTK 139/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1994 Keskeytynyt PTK 141/1994
09.12.1994 Päättynyt PTK 143/1994 21
Istuntopöytäkirjan sivu

5775

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5904

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.1994