HE 271/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rautatielain muuttamisesta

2. Laki ratalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Saari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.2014 Päättynyt PTK 122/2014
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

32

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin