HE 272/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1518/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Juvonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3960

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 135/1993
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

4033

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 28/1993 vp
Valmistunut

03.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 161/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1993 Päättynyt PTK 162/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1993 Keskeytynyt PTK 164/1993
05.12.1993 Päättynyt PTK 165/1993 7
Istuntopöytäkirjan sivu

4909

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1993 Päättynyt PTK 169/1993 26
Istuntopöytäkirjan sivu

5182

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.12.1993