Valtiopaivaasia HE 273/1998

HE 273/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle televiestinnän voimavarojen antamista suuronnettomuuksien lievittämiseen ja pelastustoimiin koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki televiestinnän voimavarojen antamista suuronnettomuuksien lievittämiseen ja pelastustoimiin koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
319/1999
Sopimussarja
14/2005
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Televiestinnän voimavarojen antamista suuronnettomuuksien lievittämiseen ja pelastustoimiin koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksyminen

Asetuksen voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
87/2005
Sopimussarja
15/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki televiestinnän voimavarojen antamista suuronnettomuuksien lievittämiseen ja pelastustoimiin koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Televiestinnän voimavarojen antamista suuronnettomuuksien lievittämiseen ja pelastustoimiin koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksyminen

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.12.1998

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Rokkanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.12.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1998 Päättynyt PTK 162/1998

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 16/1998 vp
Valmistunut

19.01.1999

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 186/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.01.1999 Päättynyt PTK 188/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.01.1999 Päättynyt PTK 189/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.01.1999 Päättynyt PTK 194/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.01.1999

Hyväksytyt lausumat

LiVM:n 1. ponsi

​​​​